Saturday, 01/10/2022 - 17:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2012”
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng Năm 2012
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo V/v tổ chức Hội khỏe phù đổng huyện Kế Sách năm 2012
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v:hướng dẫn thi chọn GVG cấp huyện năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
26/10/2011
Ngày hiệu lực:
26/10/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyển sinh MN, Tiểu học và THCS năm học 2011-2012.
Ngày ban hành:
11/06/2011
Ngày hiệu lực:
11/06/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại CB-GV-NV viên năm 2011.
Ngày ban hành:
30/05/2011
Ngày hiệu lực:
30/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng nội dung hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS&PC.THCS năm học 2010-2011
Ngày ban hành:
11/05/2011
Ngày hiệu lực:
11/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng hàng năm
Ngày ban hành:
27/04/2011
Ngày hiệu lực:
27/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2011
Ngày ban hành:
06/04/2011
Ngày hiệu lực:
06/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục
Ngày ban hành:
06/04/2011
Ngày hiệu lực:
06/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch chiến lược phát triển GD 2010-2015 của Huyện Kế Sách
Ngày ban hành:
06/04/2011
Ngày hiệu lực:
06/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và mầm non .
Ngày ban hành:
10/02/2011
Ngày hiệu lực:
10/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực