Saturday, 01/10/2022 - 17:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2
V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học lực học sinh trung học theo Thông tư 58 của Bộ GDĐT.
Ngày ban hành:
19/03/2012
Ngày hiệu lực:
19/03/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi cấp tỉnh
Ngày ban hành:
17/01/2012
Ngày hiệu lực:
17/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tham gia thi giải toán qua Internet cho học sinh phổ thông năm học 2011-2012.
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Ngày ban hành:
03/11/2011
Ngày hiệu lực:
03/11/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học.
Ngày ban hành:
09/09/2011
Ngày hiệu lực:
09/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
30/08/2011
Ngày hiệu lực:
30/08/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2011-2012
Ngày ban hành:
30/08/2011
Ngày hiệu lực:
30/08/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Ngày ban hành:
04/08/2011
Ngày hiệu lực:
04/08/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày ban hành:
04/07/2011
Ngày hiệu lực:
04/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009
Ngày ban hành:
04/07/2011
Ngày hiệu lực:
04/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục
Ngày ban hành:
06/04/2011
Ngày hiệu lực:
06/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thực hiện “Ngày pháp luật” trong toàn ngành GD
Ngày ban hành:
06/03/2011
Ngày hiệu lực:
06/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức giảng dạy và học tập 2 buổi/ngày
Ngày ban hành:
21/02/2011
Ngày hiệu lực:
21/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG TỈNH SOC TRANG NĂN HỌC 2010-2011
Ngày ban hành:
10/02/2011
Ngày hiệu lực:
10/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực