Saturday, 01/10/2022 - 17:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2

,

Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

,

Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

.

Ngày ban hành:
29/10/2017
Ngày hiệu lực:
29/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Ngày ban hành:
30/12/2011
Ngày hiệu lực:
30/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ thi Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
27/10/2011
Ngày hiệu lực:
27/10/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Ngày ban hành:
27/10/2011
Ngày hiệu lực:
27/10/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (mới)
Ngày ban hành:
30/09/2011
Ngày hiệu lực:
30/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
19/09/2011
Ngày hiệu lực:
19/09/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015
Ngày ban hành:
04/08/2011
Ngày hiệu lực:
04/08/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
Ngày ban hành:
04/08/2011
Ngày hiệu lực:
04/08/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hệ thống VB KĐCLGD của Bộ GD
Ngày ban hành:
04/07/2011
Ngày hiệu lực:
04/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.
Ngày ban hành:
09/05/2011
Ngày hiệu lực:
09/05/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
07/04/2011
Ngày hiệu lực:
07/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
Ngày ban hành:
07/04/2011
Ngày hiệu lực:
07/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ....
Ngày ban hành:
06/04/2011
Ngày hiệu lực:
06/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Ngày ban hành:
06/04/2011
Ngày hiệu lực:
06/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành:
04/04/2011
Ngày hiệu lực:
04/04/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
Ngày ban hành:
21/02/2011
Ngày hiệu lực:
21/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Ngày ban hành:
10/02/2011
Ngày hiệu lực:
10/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
04/02/2011
Ngày hiệu lực:
04/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013
Ngày ban hành:
03/02/2011
Ngày hiệu lực:
03/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
03/02/2011
Ngày hiệu lực:
03/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực