Saturday, 01/10/2022 - 19:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2
Ngày ban hành:
28/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

,

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực