Thứ sáu, 19/01/2018 - 00:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2
Ngày ban hành:
15/01/2018
Ngày hiệu lực:
15/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2018
Ngày hiệu lực:
15/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2018
Ngày hiệu lực:
15/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/01/2018
Ngày hiệu lực:
12/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
05/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày hiệu lực:
25/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2017
Ngày hiệu lực:
17/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản test

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
24/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/10/2017
Ngày hiệu lực:
29/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học lực học sinh trung học theo Thông tư 58 của Bộ GDĐT.
Ngày ban hành:
19/03/2012
Ngày hiệu lực:
19/03/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi cấp tỉnh
Ngày ban hành:
17/01/2012
Ngày hiệu lực:
17/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2012”
Ngày ban hành:
09/01/2012
Ngày hiệu lực:
09/01/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực