Saturday, 01/10/2022 - 18:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Hải 2

Kế hoạch hoạt động tháng 9 

Ngày ban hành:
08/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/07/2022
Ngày hiệu lực:
01/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tháng 7

Ngày ban hành:
16/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

,

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực